Veelgestelde vragen

Hoe boek ik online een afspraak ?
 • Ga naar de boekingspagina. Maak een afspraak
 • Kies een dienst: d.w.z.: het soort sessie die je wenst te volgen.
 • Kies “Reinout Baeckelmans” als medewerker.
 • Klik op “Volgende”.
 • Kies de gewenste dag en het gewenste tijdstip. Alleen de beschikbare tijdstippen worden weergegeven.
 • Klik vervolgens op “Volgende”.
 • Geef je gegevens in. De velden met een sterretje zijn verplicht. Geef zeker een email-adres op. Op die manier kan je afspraken toevoegen aan jouw Google agenda.
 • Keur mijn privacy beleid en algemene voorwaarden goed door ze aan te vinken.
 • Klik een laatste keer op “Volgende”. Je hebt nu de keuze om de gemaakte afspraak aan jouw agenda toe te voegen.
Is er een QR code die ik kan inscannen om een afspraak te boeken ?

Wordt psychotherapie terugbetaald door het ziekenfonds ? En zo ja, door welke mutualiteiten ?

Ik ben een erkend psychotherapeut (PT-19670206-121231), d.w.z. dat bepaalde ziekenfondsen (een aantal) therapiesessies terugbetalen.

Je kan hieronder dan ook nakijken om welke ziekenfondsen het gaat.

Hoe betaalt de Christelijke Mutualiteit psychotherapie voor jongeren en volwassenen terug ?
 

Vanaf 2020 hebben CM-leden recht op een tegemoetkoming voor maximum 24 sessies per jaar, ongeacht ze deze sessies volgen als kind, jongere of volwassene.

Vanaf 1 januari 2022 heeft iemand die baat heeft bij psychotherapie geen doorverwijzing meer nodig van bijvoorbeeld een arts om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Ook voor volledig digitale trajecten is een terugbetaling voorzien.

Jongeren
• Per afspraak wordt maximum 50% terugbetaald, met een maximum van 30€ per sessie.
• Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is dit 75% en geldt een maximum van 45€ per sessie.
• Er worden momenteel maximaal en eenmalig twaalf sessies per persoon terugbetaald (niet per kalenderjaar). Het gaat maximaal over 360€ per jongere, of 540€ bij een verhoogde tegemoetkoming.

Volwassenen
• Per afspraak wordt 10€ terugbetaald indien dit 50% of minder is dan de totaalprijs per sessie. M.a.w., indien een sessie 16€ zou kosten, bedraagt de terugbetaling 8€.
• De terugbetaling bedraagt 15€ (75% of minder van het totaal sessiebedrag) bij een verhoogde tegemoetkoming.
• Er worden momenteel maximaal twaalf sessies per lid terugbetaald. Dit is maximaal 120€ per volwassene, of 180€ bij een verhoogde tegemoetkoming.

Voorwaarden
• Je moet lid zijn van CM.
• De therapeut moet een overeenkomst met CM hebben. SpiritWorks heeft deze overeenkomst afgesloten en is erkend psychotherapeut voor CM (CM erkenning: 09861633).
• Je bent in het bezit van een doorverwijzingsbewijs van de huisdokter. Vanaf 1 januari 2022 heeft iemand die baat heeft bij psychotherapie geen doorverwijzing meer nodig van bijvoorbeeld een arts om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.
• Je wordt behandeld voor psychische stoornissen en/of aandoeningen.
• Ook voor volledig digitale trajecten is een terugbetaling voorzien.

Aanvraagformulier
• Laat het “aanvraagformulier” door SpiritWorks invullen,
• Voeg je doorverwijzingsbewijs toe,
• En breng beide samen binnen bij je lokale CM kantoor.

Maak hier alvast een afspraak. Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Hoe betaalt de Voorzorg psychotherapie voor jongeren en volwassenen terug ?

Jongeren
• Er wordt een terugbetaling van 15€ voorzien per sessie van minimaal 45 minuten, dit voor maximaal 6 sessies per jaar.
• Er wordt ook een terugbetaling van maximum 5€ voorzien per sessie voor 12 groepssessies per jaar. Je krijgt in totaal maximum 90€ terugbetaald per jaar.
• Heb je recht of verhoogde tegemoetkoming dan krijg je maximum 30€ per individuele sessie en 10€ per groepssessie terugbetaald. Het maximum aantal sessies blijven hetzelfde. De maximum terugbetaling per jaar bedraagt 180€.

Volwassenen
• Je hebt recht op een terugbetaling van 10€ per sessie voor maximum 12 sessies per jaar. Dus maximum 120€ per jaar.

Vanaf 1/1/2021
Vanaf 01/01/2021 zullen alle leden beroep kunnen doen op psychologische bijstand. Dit voor maximaal 12 sessies per jaar en zowel voor jongeren (onder 18 jaar of tot het einde van het recht op kinderbijslag / groeipakket) als voor volwassenen.
• Voor jongeren: tot 50% van de kosten met een max. van € 20/sessie (gewoon verzekerden) of € 30/sessie (verhoogde tegemoetkoming).
• Voor volwassenen: 50% van de kosten met een max. van € 10/sessie (gewoon verzekerden) of € 15/sessie (verhoogde tegemoetkoming).

Bij SpiritWorks (als lid van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie -BNVIP en de European Association for Psychotherapy – EAP) zal je dan via het vernieuwd aanvraagformulier de tussenkomst kunnen aanvragen.

Voorwaarden
• Je bent lid van het ziekenfonds.
• De begeleiding gebeurt door een psycholoog erkend door de psychologencommissie of door een psychotherapeut erkend door De VoorZorg. SpiritWorks is zo’n erkend psychotherapeut voor De Voorzorg.
• Je geniet geen tegemoetkoming voor behandelingen tijdens een hospitalisatie of verblijf in een instelling voor gehandicapten.

Aanvraagformulier
• Vul het “terugbetalingsformulier” in voor volwassenen of voor jongeren.
• En bezorg dit aan je lokaal Voorzorg kantoor.
• Wanneer je aangesloten bent bij De VoorZorg kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van een psycholoog/psychotherapeut, pijnpsycholoog of seksuoloog die samenwerkt met het ziekenfonds. SpiritWorks werkt op die manier samen met De Voorzorg.
• Zo betaal je maar 28€ in plaats van 56€ per sessie, dit voor maximum 12 sessies per jaar. Vanaf de 13de sessies word je korting kleiner.

Maak hier alvast een afspraak. Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Hoe betaalt de Liberale Mutualiteit psychotherapie en mindfullness voor jongeren en volwassenen terug ?

Jongeren
• Er is een terugbetaling van 20€ per sessie voorzien.
• Daarnaast wordt ook 60% van de kostprijs van een mindfulness cursus terugbetaald.
• Er wordt maximum 120€ per jaar terugbetaald.

Volwassenen
• Per sessie wordt een bedrag van 10€ terugbetaald en net zoals bij jongeren kan je genieten van een 60% terugbetaling van een mindfulness cursus.
• Er wordt maximum 60€ per jaar terugbetaald.

Voorwaarden
SpiritWorks is opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van LM. SpiritWorks is erkend psychotherapeut voor LM.
• De begeleiding gebeurt na een doorverwijzing door een arts.

Aanvraagformulier
• Voor een terugbetaling voor jongeren laat je het formulier “psychologische begeleiding jongeren (consultaties)” invullen.
• Je kan ook kiezen voor “psychologische begeleiding jongeren (mindfulness)”.
• Voor een terugbetaling voor volwassenen laat je het formulier “psychologische begeleiding volwassenen (consultatie)” invullen.
• Het formulier “psychologische begeleiding volwassenen (mindfulness)” laten invullen, is eveneens mogelijk.
• Bezorg het correcte ingevulde formulier aan je lokale LM kantoor.

Maak hier alvast een afspraakJe kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Hoe betaalt het Onafhankelijk Ziekenfonds psychotherapie terug ?

Wie
• Voor een psychotherapeutische behandeling door een erkend psychotherapeut met certificaat ECP betaalt OZ een tegemoetkoming van € 10 per sessie en dat voor maximum 10 sessies per persoon t.e.m. 18 jaar per kalenderjaar.

Voorwaarden
• De behandeling moet gebeuren door een erkend psychotherapeut met certificaat ECP. SpiritWorks is opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van OZ. SpiritWorks is erkend psychotherapeut voor OZ.
• In orde zijn met de bijdragen “aanvullende diensten”.

Aanvraagformulier
• Laat het formulier “tegemoetkoming psychotherapie” invullen door SpiritWorks.
• Een betalingsbewijs of getuigschrift met vermelding van behandelingsdatum is ook geldig.
• Bezorg het correcte ingevulde formulier online, via Mijn OZ. Of in een lokaal OZ kantoor.

Maak hier alvast een afspraakJe kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Hoe betaalt het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds psychotherapie terug ?
Wie
• Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds voorziet een door de BNVIP vzw erkende psychotherapeut een tegemoetkoming voor psychologische/therapeutische begeleiding.

Deze regeling geldt voor elk VNZ lid ongeacht de leeftijd indien er geen wettelijke vergoeding wordt voorzien: 20 euro per raadpleging met een maximum van 50 euro (vanaf 19 jaar) of 100 euro (t.e.m. 18 jaar) per kalenderjaar.

Jongeren t.e.m. 18 jaar mogen het formulier dus 2 maal per kalenderjaar laten invullen.

Wat
• Het VNZ betaalt voor psychologische begeleiding 10 euro per sessie terug met volgende maxima per kalenderjaar en per persoon:

 • € 100 voor jongeren tot en met 18 jaar
 • € 50 voor volwassenen vanaf 19 jaar

Voorwaarde
• 
Je krijgt geen tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering.
• De begeleiding gebeurt door een door de BNVIP vzw erkende psychotherapeut. SpiritWorks is lid van het BNVIP.

Aanvraagformulier
Download en vul het formulier ‘Psychologische begeleiding’ in
• Download het SpiritWorks attest van erkenning door de BNVIP.
• Bezorg deze

Maak hier alvast een afspraakJe kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Wat is SpiritWorks ?
 • SpiritWorks is een praktijk voor psychotherapie en coaching en wordt gerund door psychotherapeut en coach Reinout Baeckelmans.
Wie kan bij mij terecht ?

SpiritWorks: psychotherapie, hypnotherapie & coaching in Heist-op-den-Berg door Reinout Baeckelmans

 • Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, koppels, gezinnen als groepen kunnen bij mij terecht.
 • Daarnaast bied ik groepstrainingen, bemiddeling bij echtscheiding, leertherapie, coaching en supervisie aan.
Waarvoor kan je bij mij terecht ?

SpiritWorks: psychotherapie, hypnotherapie & coaching in Heist-op-den-Berg door Reinout Baeckelmans

 • Je kan mij contacteren voor : individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie, kindertherapie, bemiddeling bij echtscheiding, …
Wat is individuele psychotherapie en coaching ?

SpiritWorks: psychotherapie, hypnotherapie & coaching in Heist-op-den-Berg door Reinout Baeckelmans

 • Het therapeutisch proces is een boeiend proces omdat het telkens zo uniek is, soms pijnlijk en confronterend, maar ook humoristisch en bevrijdend.
 • Als therapeut bied ik geen oplossingen maar ondersteunt jou in het therapeutisch proces.
Wat is individuele psychotherapie en coaching ?

SpiritWorks: psychotherapie, hypnotherapie & coaching in Heist-op-den-Berg door Reinout Baeckelmans

 • Het therapeutisch proces is een boeiend proces omdat het telkens zo uniek is, soms pijnlijk en confronterend, maar ook humoristisch en bevrijdend.
 • Als therapeut bied ik geen oplossingen maar ondersteunt jou in het therapeutisch proces.
 • Ik ga op zoek naar mogelijkheden, door eigen oplossingen te bedenken. Op die manier kunnen we op een gepaste wijze antwoord geven op je hulpvraag én kan je groeien als mens.
 • Door het proces te ondersteunen, benader ik als therapeut ieder persoon, systeem of context anders en uniek. Ik ga zorgvuldig te werk en benadert iedere betrokkene met respect.
Wat is kinder- en jongerentherapie ?

SpiritWorks: psychotherapie, hypnotherapie & coaching in Heist-op-den-Berg door Reinout Baeckelmans

 • Ik geloof dat elk kind de kracht in zich heeft om tot oplossingen te komen. Therapie dient dan ook ter ondersteuning en begeleiding om op zijn eigen manier problemen op te lossen. Op die manier ontwikkelt het kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
 • Elk kind is uniek en heeft recht op zijn eigen, unieke benadering, aangepast aan zijn eigen mogelijkheden en situatie.
 • Een kind staat echter niet alleen in het leven. In SpiritWorks vind ik het daarom belangrijk om reeds vanaf het eerste gesprek de ouders of andere belangrijke personen erbij te betrekken. Zelfs indien de ouders gescheiden zijn.
 • Binnen SpiritWorks wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen: creatieve therapie, speltherapie, cognitieve therapie, gedragstherapie, korte oplossingsgerichte therapie,… Omdat elk kind uniek is, zal de therapievorm ook aangepast worden aan wat het beste aansluit bij het kind.
 • In het eerste gesprek maken we (therapeut, ouders, kind,…) kennis met elkaar, onze werkwijze en de hulpvraag. De volgende 3 à 4 sessies zullen we (therapeut en kind) werken aan het verder verkennen van deze hulpvraag om te kijken welke begeleiding het beste bij het kind past. Daarna volgt een evaluatiegesprek met de ouders om uit te leggen op welke manier we verder kunnen werken.
Welke thema's behandel ik ?

SpiritWorks: psychotherapie, hypnotherapie & coaching in Heist-op-den-Berg door Reinout Baeckelmans

 • Als therapeut ga ik aan de slag met uiteenlopende thema’s: angsten, zelfvertrouwen en zelfbeeld, moeilijkheden in (liefdes)relaties, problemen op het werk, trauma, zingeving, depressieve klachten, etc. Ik hou van afwisseling en ben niet bang van een uitdaging. Elke hulpvraag is dus welkom bij mij.
 • Emotionele problemen, opvoeding, rouw, seksualiteit, borderline, identiteit, pijn, woede, verdriet, ingrijpende gebeurtenissen, gezinsproblemen, vechtscheiding, hyperventilatie, verslaving, conflicten, nazorg na psychiatrische opname, slachtofferhulp, daderhulp, schoolweigering, dwangmatig handelen, fobieën, loopbaanbegeleiding, traumaverwerking,…
Wat is mijn aanpak ?

SpiritWorks: psychotherapie, hypnotherapie & coaching in Heist-op-den-Berg door Reinout Baeckelmans

 • In mijn werk leg ik sterk de focus op de therapeutische relatie. Eerst nemen we tijd om elkaar te leren kennen en het vertrouwen op te bouwen. Op basis hiervan bekijken we samen hoe ik jou stap voor stap richting je gewenste situatie begeleid.
 • Mijn uitgangspunt is dat jij de expert bent van je eigen levensverhaal; jij bepaalt het hoe en wat, ik volg.
Wanneer kan je bij mij terecht ?

SpiritWorks: psychotherapie, hypnotherapie & coaching in Heist-op-den-Berg door Reinout Baeckelmans

 • Ik werk niet met een wachtlijst. Als je beslist dat er hulp nodig is voor jezelf, je gezin, relatie… vind ik het belangrijk dat je snel bij mij terecht kan.
Waar kan je bij mij terecht ?

 • Mijn praktijk ligt in het landelijke Itegem, een oase van rust tussen het centrum van Lier en Mechelen.
Hoe gebruik ik de hulp op de website ?
 • Ga naar mijn chatbot.
  SpiritWorks ChatBotDe bot kan je helpen met een aantal zaken.
Wanneer kom je op afspraak in mijn praktijk ? Wanneer regel je best een sessie van op afstand ?

SpiritWorks: psychotherapie, hypnotherapie & coaching in Heist-op-den-Berg door Reinout Baeckelmans

 • Door de volgende vragen te beantwoorden weet je juist wat te doen. Doe hier de test.
  SpiritWorks ChatBot
Wat is het verschil tussen een psychotherapeut, psycholoog en een psychiater ?

 • Een psychotherapeut heeft een 4-jarige psychotherapieopleiding gevolgd en heeft ruime praktijkervaring voor het behandelen van psychische en emotionele moeilijkheden.
  • Een psychotherapeut is iemand die zich toespits in het begeleiden van mensen op geestelijk of emotioneel vlak. Loop je ergens tegenaan in je leven? Dan ben je bij een psychotherapeut aan het juiste adres. Samen zoek je naar oplossingen om je terug beter in je vel te voelen en je leven terug op de rails te krijgen.
  • Goede therapeutische begeleiding is afhankelijk van verschillende factoren. Naast de opleiding speelt ook de persoonlijkheid, de ervaring van de therapeut en de klik die jij voelt met je psychotherapeut een grote rol. Wanneer jij je comfortabel voelt bij de therapeut en de manier van werken kan psychotherapie veel voor je betekenen.
  • Vanaf 01/09/2016 is het uitvoeren van psychotherapie beschermd en mogen enkel hulpverleners die aan de voorwaarden voldoen, dit uitoefenen. De nieuwe wet stelt dat enkel mensen met een erkend psychotherapiediploma gerechtigd zijn om psychotherapie uit te oefenen.
 • Een psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie en heeft een brede theoretische scholing over psychische stoornissen.
  • Een psycholoog beheerst niet vanzelfsprekend praktische psychotherapeutische vaardigheden. Wens je psychotherapie te volgen? Dan zoek je best een psychotherapeut, al dan niet met een basisopleiding als psycholoog.
 • Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in psychische stoornissen. Deze kan medicatie voorschrijven en verwijst meestal door naar een psychotherapeut om naast medicatie ook psychotherapeutische begeleiding te krijgen.
Wat is psychotherapie eigenlijk ?

Psychotherapie heeft de bedoeling om een probleem op te lossen. In dit proces heb je één of verschillende ontmoetingen met mij.

Het kan een groot aantal specifieke problemen oplossen: problematisch gedrag, eigen overtuigingen, vervelende gevoelens en reacties in het lichaam kunnen onderzocht worden.

Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Wat is persoonlijke ontwikkeling ook al weer ?

Ik zal samen met jou doelen opstellen met als bedoeling om jou persoonlijk te laten groeien.

Door middel van gesprekken en opdrachten word je begeleid naar de door jou gestelde doelen.

Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Wat doet een therapeut eigenlijk ?
Door middel van gesprekken zal ik bepalen wat de oplossing voor jouw klachten kan zijn. Aan de hand van een analyse zal een diagnose plus behandelplan worden opgesteld.

Ik begeleidt jou vervolgens naar het bepaalde doel. Vaak krijg je van mij opdrachten mee, welke je zelf buiten de sessies kan uitvoeren.

Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Wanneer ga je nu best naar een therapeut ?

Wanneer je er zelf niet meer in slaagt om jouw persoonlijke klachten of problemen onder controle te krijgen en je mijn professionele hulp wenst.

Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Welke therapie heb ik nodig ?

Het volgen van een begeleiding is in de eerste plaats een medische aangelegenheid.

Bespreek daarom altijd eerst jouw klachten met jouw huisarts en hij kan jou naar mij doorverwijzen.

Hoe lang duurt therapie eigenlijk echt ?

De duur van de therapie kan kort zijn, maar kan ook een langdurig proces zijn. Zo lang het nodig is eigenlijk. Als jouw gebroken been niet genezen is na 6 weken, dan laat je er toch ook nog even de plaaster rond?

Gemiddeld duurt een behandeling een tiental weken met één sessie per week. Afhankelijk van jouw problematiek en jouw vooruitgang kan dat aantal wel verschillen.

Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen.

Hoeveel kost therapie effectief ?

Therapie kost bij mij 60 € per sessie. Zie het als een investering in jezelf: je wordt er altijd beter van.